ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TS HOÀNG THỊ HÒA

Trưởng khoa

Email: hoaht@ftu.edu.vn

SĐT: 0983604372

ThS PHAN KIM THOA

Phó trưởng khoa

Email: phankimthoa@ftu.edu.vn

SĐT: 0982393689

ThS LÊ THỊ HUYỀN

Trưởng Bộ môn TACS

Email: huyenlt@ftu.edu.vn

SĐT: 0947173333

TS HOÀNG HUỆ CHI

Trưởng Bộ môn TACN

Email: chihh@ftu.edu.vn

SĐT: 0348396112/0346192440

ThS ĐẶNG THU HÀ

Thư ký khoa

Email: khoatacn@ftu.edu.vn

SĐT: 09123 67895

NGÔ THÁI KHÁNH LINH

Thư ký khoa

Email: linhntk@ftu.edu.vn

SĐT: 0968436296

ThS ĐỖ THỊ AN

Giảng viên

Email: dothian@ftu.edu.vn

SĐT: 0911558583

ThS KHUẤT MAI AN

Giảng viên

Email: ankm@ftu.edu.vn

SĐT: 0962185868

ThS TRIỆU QUANG ANH

Giảng viên

Email: anhtq@ftu.edu.vn

SĐT: 0936214689

ThS NGUYỄN NGỌC HÀ

Giảng viên

Mail: nguyenngocha@ftu.edu.vn

SĐT: 0837855666

ThS PHẠM MINH HIỀN

Giảng viên

Email: hienpm@ftu.edu.vn

SĐT: 0948108101

ThS LƯU THỊ THÙY HƯƠNG

Giảng viên

Mail: luuthuyhuong@ftu.edu.vn

SĐT: 0988686668

ThS TRẦN KIM NGÂN

Giảng viên

Email: ngantk@ftu.edu.vn

SĐT: 0984413318

ThS NGUYỄN T LAN PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongntl@ftu.edu.vn

SĐT: 0983167983

TS NGUYỄN THỊ THANH

Giảng viên

Mail: thanhnguyen@ftu.edu.vn

SĐT: 0904555628

ThS VŨ THỊ NGỌC THỦY

Giảng viên

Email: thuyvtnq@ftu.edu.vn

SĐT: 0982176868

ThS TRẦN THỊ NGUYÊN HÀ

Giảng viên

Email: hattnh@ftu.edu.vn

SĐT: 0965 602458

ThS PHAN THỊ VÂN ANH

Giảng viên

Email: anhptv@ftu.edu.vn

SĐT: 0982285262

ThS TRẦN THÙY DƯƠNG

Giảng viên

Email: duongtt.tacn@ftu.edu.vn

SĐT: 0966 962808

TS ĐOÀN HỒNG NHUNG

Giảng viên

Email: nhungdh@ftu.edu.vn

SĐT: 0904628099

ThS PHẠM THỊ THU GIANG

Chủ tịch công đoàn

Email: giangptt@ftu.edu.vn

SĐT: 0942 468468

ThS TRẦN THỊ THU HẰNG

Giảng viên

Email: hangtrantt@ftu.edu.vn

SĐT: 0936027335

TS TRẦN THỊ TRUNG HIẾU

Giảng viên

Email: hieu.tran@ftu.edu.vn

SĐT: 0942280486

ThS NGUYỄN THU HƯƠNG A

Giảng viên

Email: huongant@ftu.edu.vn

SĐT: 0915343063

ThS NGUYỄN THÙY LINH

Giảng viên

Email: ntlinh@ftu.edu.vn

SĐT: 0396086594

TS BÙI THỊ NHUNG

Giảng viên

Email: buithinhung@ftu.edu.vn

SĐT: 0904 256833

ThS PHẠM T MINH PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongptm@ftu.edu.vn

SĐT: 0839676755

ThS NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Giảng viên

Email: thaonp@ftu.edu.vn

SĐT: 0919790222

ThS HOÀNG THỊ THU TRANG

Giảng viên

Email: tranghtt@ftu.edu.vn

SĐT: 0917042555

TS BẾ THỊ TUYẾT

Giảng viên

Email: tuyetbt@ftu.edu.vn

SĐT: 0822301548

ThS PHẠM NG MINH CHÂU

Giảng viên

Email: chaupmn@ftu.edu.vn

SĐT: 0936184080

ThS HOÀNG THỊ THU HÀ

Giảng viên

Email: HOANGHA@ftu.edu.vn

SĐT: 0983735181

TS ĐỖ HẠNH DUNG

Giảng viên

Email: dungdh@ftu.edu.vn

SĐT: 0982133636

ThS MAI HỮU HẠNH

Giảng viên

Email: hanh.mh@ftu.edu.vn

SĐT: 0915344158

ThS NGUYỄN THU HỒNG

Giảng viên

Mail:nguyenthuhong@ftu.edu.vn

SĐT: 0976772147

ThS VŨ THỊ THANH HUYỀN

Giảng viên

Email: huyenvu@ftu.edu.vn

SĐT: 0983067039

ThS NGUYỄN HỒNG MAI

Giảng viên

Email: mainh@ftu.edu.vn

SĐT: 0937 596 988

ThS PHẠM HỒNG NHUNG

Giảng viên

Email: nhungph@ftu.edu.vn

SĐT: 0988000985

ThS TRẦN THỊ PHƯƠNG

Giảng viên

Mail: phuongtt.tacn@ftu.edu.vn

SĐT: 0936351070

TS DƯƠNG THỊ THANH THUỶ

Giảng viên

Email: thuydtt@ftu.edu.vn

SĐT: 0903401414

ThS NGUYỄN T H TRANG

Giảng viên

Email: trangnth@ftu.edu.vn

SĐT: 0942799567

ThS NGUYỄN HOÀNG MINH

Giảng viên

Email: minhnh@ftu.edu.vn

SĐT: 0366263866

ThS NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP

Giảng viên

Mail: Bichdiep1402@yahoo.com

SĐT: 0913838962

ThS LÊ THỊ VINH HOA

Giảng viên

Email: hoaltv@ftu.edu.vn

SĐT: 0904783951

ThS HOÀNG THU GIANG

Giảng viên

Email: gianght@ftu.edu.vn

SĐT: 0913078990

ThS NGÔ THANH HIỀN

Giảng viên

Mail: ngothanhhien@ftu.edu.vn

SĐT: 0979960246

ThS ĐẬU THU HƯƠNG

Giảng viên

Email: huongdt@ftu.edu.vn

SĐT: 01668863546

ThS ĐÀO THỊ LAN

Giảng viên

Email: daothilan@ftu.edu.vn

SĐT: 0977267163

ThS PHẠM THỊ MAI

Giảng viên

Mail: phammai_tacn@ftu.edu.vn

SĐT: 0902190878

ThS NGUYỄN LÊ PHƯƠNG

Giảng viên

Mail:nguyenlephuong@ftu.edu.vn

SĐT: 0974979234

ThS NGÔ THỊ THANH

Giảng viên

Email: thanhnt@ftu.edu.vn

SĐT: 0978356619

TS NGUYỄN THỊ THỦY

Giảng viên

Mail:thuy.nguyen.thi@ftu.edu.vn

SĐT: 0989567038

ThS NGUYỄN NAM PHƯƠNG

Giảng viên

Mail: namphuong77@yahoo.com

SĐT: 0912069277

VŨ THỊ MINH KHÁNH

Trợ giảng

Mail: khanvtm@ftu.edu.vn

SĐT: 0975866325

ThS PHÙNG THỊ ĐỨC

Giảng viên

Mail: phungduc@ftu.edu.vn

SĐT: 01699344899

ThS TRẦN THỊ THU THẢO

Giảng viên

Mail: thao.ttt.tacn@ftu.edu.vn

SĐT: 0944 007684