TỌA ĐÀM KẾT NỐI, TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN GIỮA KHOA TACN VÀ BỘ MÔN...

Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2023, đại diện khoa TACN đã tham gia buổi tọa đàm kết nối và trao đổi chuyên môn...

TỌA ĐÀM “ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI VÀ HỌC...

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Khoa TACN đã tổ chức thành công buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Đánh giá Chương...

HỘI THẢO “ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ...

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, khoa TACN đã tổ chức thành công buổi hội thảo cấp khoa với chủ đề " Áp dụng...

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “GIẢNG DẠY MÔN THƯ TÍN THƯƠNG MẠI”

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành đã tổ chức thành công buổi tập huấn với chủ đề Giảng dạy...

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2023

1. Tên hội thảo: Áp dụng công nghệ trong hoạt động giảng dạy và đánh giá các học phần ngôn ngữ Tiếng Anh tại FTU:...

TỌA ĐÀM “BUSINESS COMMUNICATION IN THE INFORMATION AGE- PROFESSIONAL KNOWLEGE AND TEACHING EXPERIENCE SHARING”

Chiều 5 tháng 4 năm 2023, Khoa TACN đã tổ chức  tọa đàm với chủ đề Business Communication in the Information Age - Professional...

HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRONG...

Ngày 06/07/2022, Khoa TACN đã tổ chức Hội thảo "Phát triển kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên trong bối cảnh quốc...

TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ: “AN INTRODUCTION TO VSTEP LEVEL 3-5”

Ngày 16/09/2021, Khoa TACN đã tổ chức tọa đàm với chủ đề:“An introduction to VSTEP Level 3-5” theo hình thức trực tuyến với sự...

HỘI THẢO “NÂNG CAO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH...

Ngày 31/8/2018, Khoa TACN đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao động cơ học tập cho sinh viên không chuyên Anh của Khoa TACN". Tham...

HỘI THẢO “TOÀN CẦU HÓA, QUỐC TẾ HÓA VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẰNG...

Ngày 15/6/2018, Khoa TACN và Khoa TATM đã phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Globalisation, Internationalisation and English-medium instruction (EMI) in...