Home HỢP TÁC Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

GẶP MẶT CHUYÊN GIA CỦA TỔ CHỨC PUM (HÀ LAN)

Ngày 27 tháng 5 năm 2024, đại diện Khoa tiếng Anh Chuyên ngành đã có buổi gặp mặt với chuyên gia cao cấp của...

KHOA TACN GẶP MẶT ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PUM

Ngày 22 tháng 1 năm 2024, đại diện Khoa TACN đã có buổi gặp mặt ông Trần Quốc Long, trưởng đại diện của tổ...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH CHO DOANH NGHIỆP

Từ ngày 9/5 đến 11/5/2023, Khoa TACN đã cử đại diện tham gia tích cực vào hoạt động hỗ trợ phiên dịch cho công...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY MEKAMIC

Vào ngày 15/11/2022, ThS Nguyễn Thùy Linh - đại diện Khoa TACN đã tham gia hoạt động hỗ trợ phiên dịch hợp đồng thương...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY VMC VIỆT NAM

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, TS. Bế Thị Tuyết - đại diện khoa TACN - đã tham gia hỗ trợ phiên dịch...

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐHNT VÀ HỘI...

Ngày 10/5, trường ĐHNT đã tổ chức  ký kết biên bản ghi nhớ "chương trình hợp tác chiến lược về đánh giá và cung...

LIST OF PARTNERS

British Council:https://www.britishcouncil.vn/ Pearson Education: https://www.cdimex.com.vn/sach-chuyen-nganh-tu-nxb-pearson/ Cultural Development & Import-Export Joint Stock Company(CDIMEX): https://www.cdimex.com.vn/ Cengage: https://www.cengageasia.com/