CHÚC MỪNG BỔ NHIỆM BAN GIÁM HIỆU NHIỆM KỲ 2016-2020

140

Ngày 18 tháng 1 năm 2016, Khoa TACN đã có buổi chúc mừng ngày bổ nhiệm Ban giám hiệu nhiệm kì 2016-2020.

Chúc mừng PGS. TS Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Nhà trường Chúc mừng Phó Hiệu Trưởng Nhà trường – PGS. TS. Đào Thị Thu Giang

Chúc mừng Phó Hiệu Trưởng Nhà trường – PGS.TS. Lê Thị ThuThủy

Chúc mừng Phó Hiệu Trưởng Nhà trường – PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Đến thăm và chúc mừng Thầy Hoàng Văn Châu, Nguyên Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng Nhà trường