TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP- NHÀ MÁY Z121

209

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2015, Khoa TACN đã tổ chức thành công buổi tổng kết Khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp tại Phú Thọ cho các cán bộ và nhân viên nhà máy Z121, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng. Đây là khóa học nhằm hỗ trợ nhân viên củng cố và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, tăng sự tự tin trong công việc.

Một số hình ảnh của buổi tổng kết: