CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM NĂM 2022

193
Ngày 20/10/2022, Công đoàn trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức chương trình chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2022.

Nguồn: Facebook Trường Đại học Ngoại thương – FTU Times