LỄ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CHO GIẢNG VIÊN KHỐI NGOẠI NGỮ

131
Sáng ngày 03/11/2022, Phòng Tổ chức – Nhân sự, trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp cùng Khoa Tài chính – Ngân hàng và Cơ sở II tại TP. HCM tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận Khóa bồi dưỡng chuyên môn về Tài chính – Ngân hàng cho Giảng viên Khoa/ Bộ môn Ngoại ngữ tại trụ sở chính Hà Nội và kết nối trực tuyến với các học viên Cơ sở II.
Trải qua 02 khoá đào tạo, với 10 chủ đề liên quan đến thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và các định chế tài chính và tài trợ thương mại quốc tế, các học viên đã có những buổi trao đổi chuyên môn hết sức sôi nổi, từ lý thuyết đến thực hành, từ những nội dung nền tảng mang tính vừa cơ bản vừa chuyên sâu đến những vấn đề mang tính thời sự liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng (TCNH). Các thầy cô được trình bày và thảo luận các ý kiến, đồng thời, hỏi đáp từ góc độ của người học để hoàn thiện kiến thức về TCNH một cách đa chiều.

Nguồn: Facebook Trường Đại học Ngoại thương – FTU Times