HỘI THẢO “RESEARCH AS EMPOWERMENT”

141

Ngày 15/6, tại phòng Hội thảo Liên Việt đã diễn ra Hội thảo “Research as empowerment” của khoa TACN.

Tham dự hội thảo có PGS, TS Đào Thị Thu Giang – Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Lê Thị Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng, PGS, TS Vũ Hoàng Nam – Trưởng phòng QLKH, TS Nguyễn Thị Dung Huệ – Trưởng khoa TATM, TS. Hoàng Thị Hòa – Trưởng khoa TACN.

Sau phần phát biểu khai mạc của TS. Hoàng Thị Hòa là bài tham luận của diễn giả chính TS. Davd Newman đến từ ĐH RMIT Vietnam với chủ đề “Developing a productive research practice, or how not to become like the Red Queen in Through the Looking Glass”.

Sau đó, 4 diễn giả đến từ ĐHNT lần lượt trình bày 4 tham luận: NCS Bùi Thị Nhung với bài “Learner autonomy in EFL learning: from theory to practice”; NCS Phùng Thị Đức với bài “Using portfolio in fostering learner autonomy in teaching grammar: An action research; GV Trần Thị Trung Hiếu với bài “Formative assessment on Moodle – based learning in Writing class” và GV Nguyễn Thùy Linh với bài “Bringing real world experience to ESP classes”.
Sau đó, phần thảo luận nhóm diễn ra sôi nổi với những trao đổi chuyên môn bổ ích, thú vị và có giá trị.

Nguồn: Facebook Trường Đại học Ngoại thương- FTU Times