TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ “GIẢNG DẠY TIẾNG ANH KINH TẾ”

162

Ngày 24/4/2018 giảng viên Khoa TACN đã tham gia tọa đàm với nội dung đào tạo về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh kinh tế với giáo trình The Business 2.0 và giới thiệu giáo trình Skillful 2nd edition.

Diễn giả là thầy David Kaye, chuyên gia về giảng dạy ngoại ngữ và nhà báo viết về văn hoá Việt Nam.

Trong buổi toạ đàm, giảng viên được cập nhật và thực hành về kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh kinh tế với 2 giáo trình nhằm giúp sinh viên hiểu bài tốt hơn và tham gia đóng góp tích cực vào bài giảng. Toạ đàm được giảng viên đánh giá rất thú vị và hữu ích cho công việc giảng dạy của mình và mong muốn có thêm những cơ hội đào tạo tương tự trong tương lai.

Nguồn: Facebook Trường Đại học Ngoại thương- FTU Times