TỔ CHỨC BUỔI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ẤT MÙI

143

Ngày 4 tháng 3 năm 2015, công đoàn khoa TACN đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Mùi, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong công đoàn.

Các tiết mục văn nghệ đa dạng, phong phú đã tạo nên không khí vui tươi và sôi động cho buổi gặp mặt.

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt: