THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2023

608

1. Tên hội thảo:
Áp dụng công nghệ trong hoạt động giảng dạy và đánh giá các học phần ngôn ngữ Tiếng Anh tại FTU: Cơ hội và thách thức”
2. Mục đích của hội thảo:
– Chia sẻ về các tác động của công nghệ đến các phương pháp giảng dạy kỹ năng ngoại ngữ Tiếng Anh.
– Chia sẻ các phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ nhằm tăng cường và cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên.
– Giới thiệu các ứng dụng công nghệ sáng tạo và hiệu quả trong lớp học ngoại ngữ tiếng Anh và chia sẻ các phương pháp tích hợp công nghệ vào giảng dạy và đánh giá.
3. Đơn vị tổ chức
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
4. Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 8:30 ngày 24 tháng 05 năm 2023
Địa điểm: Phòng A901, Trường Đại học Ngoại Thương – Cơ sở Hà Nội
5. Thành phần tham dự:
Ban Giám Hiệu trường ĐHNT, khách mời và những người quan tâm
Đại diện các đơn vị trong trường
Các tác giả viết bài
Giảng viên từ một số trường ĐH khác tại Việt Nam
Cán bộ giảng viên Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành
6. Nội dung:
6.1 Nội dung chuyên môn
– Các tác động của công nghệ đến các phương pháp giảng dạy kỹ năng ngoại ngữ Tiếng Anh
– Các phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ để tăng cường và cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên:
o Sử dụng phần mềm học ngoại ngữ nhằm giúp sinh viên luyện tập và cải thiện kỹ năng tiếng Anh.
o Sử dụng các ứng dụng học tập trực tuyến để giúp sinh viên tương tác với các giảng viên và sinh viên khác, từ đó tăng cường kỹ năng nghe và nói tiếng Anh.
o Sử dụng các công nghệ giúp giáo viên theo dõi tiến trình học tập của sinh viên, đồng thời cung cấp phản hồi và hỗ trợ kịp thời để sinh viên có thể cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình.

– Các ứng dụng công nghệ sáng tạo và hiệu quả trong lớp học ngoại ngữ tiếng Anh và phương pháp tích hợp công nghệ vào giảng dạy và đánh giá:
o Sử dụng video và hình ảnh để minh họa cho các bài học, giúp sinh viên hình dung và hiểu bài học một cách trực quan và sinh động hơn.
o Sử dụng các phần mềm tương tác để giúp sinh viên có động lực hơn trong học tập
6.2 Nội dung kế hoạch thực hiện
Ban tổ chức:
1. Ban chủ nhiệm Khoa
2. Nhóm trưởng: Hoàng Huệ Chi, DBA
3. Diễn giả chính:

  • TS. Lương Thị Phương Nhi
  • TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà
  • TS. Trần Thị Trung Hiếu
  • Th.S. Nguyễn Hoàng Minh
  • TS. Bế Thị Tuyết

Kế hoạch tổ chức:
1 Lên Kế hoạch tổ chức HT 22/03/2023
2 Thông báo viết bài 23/03/2023
3 Thu thập và biên tập bài viết 03/05/2023
4 Gửi thư mời tham dự và in Kỷ Yếu 17/05/2023
5 Trình bày Hội thảo 24/05/2023