TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TOT VỚI CHỦ ĐỀ “NEGOTIATING INSPECTION AND DEFECTS LIABILITY”

208

Nằm trong chuỗi đào tạo TOT của Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, vào ngày 06 tháng 06 năm 2023, Khoa đã tổ chức thành công buổi đào tạo tiếp theo với chủ đề “Negotiating Inspection and Defects Liability” được trình bày bởi Th.S Phan Kim Thoa.

Buổi đào tạo này đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng của khóa học bằng cách trình bày đầy đủ nội dung chính sau đây:

  1. Kiểm định đóng vai trò bảo vệ cả người mua và người bán. Đối với người mua, nó giúp tránh việc mua phải hàng hóa chất lượng thấp và giảm thiểu rủi ro khi bị từ chối hàng. Đối với người bán, nó tạo ra trách nhiệm để xử lý các rủi ro khi cung cấp hàng hóa có lỗi hoặc khuyết tật.
  2. Người bán phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa mà họ cung cấp nếu có lỗi hoặc  khuyết tật, và phải thực hiện các biện pháp để sửa chữa những lỗi hoặc khuyết tật đó.

Buổi đào tạo đã mang lại những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho giảng viên trong Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Anh Chuyên ngành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.

Một số hình ảnh của buổi đào tạo:

Một số videos được đăng tải tại: https://fb.watch/l159IrAPoe/