HỢP TÁC GIỮA KHOA TACN VÀ CÔNG TY REAP- HEVOBOOKS

411

Sáng ngày 06 tháng 06 năm 2023, Khoa TACN đã tổ chức một buổi họp với đại diện của công ty REAP-HEVOBOOKS, đại diện ủy quyền một số ấn phẩm của Cambridge tại Việt Nam.

Buổi họp có sự tham dự của ông Phạm Gia Trí, đại diện của công ty, TS. Hoàng Thị Hòa, trưởng khoa TACN, cùng toàn thể các giảng viên trong khoa.

Trong buổi họp, công ty REAP-HEVOBOOKS đã trình bày kế hoạch hỗ trợ và đề xuất những cách thức tương tác chuyên môn với khoa TACN.

Buổi họp đã tạo ra không khí trao đổi chuyên môn sôi nổi giữa đại diện của công ty và toàn bộ đội ngũ giảng viên trong khoa TACN.

Kết thúc buổi họp,hai bên đã thống nhất một số cơ hội hợp tác trong tương lai, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển cho sinh viên cũng như những người quan tâm.