TỌA ĐÀM “ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI VÀ HỌC THUẬT (EAB) VÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (ESP) THEO CHUẨN ĐẦU RA (OBE)”

396

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, Khoa TACN đã tổ chức thành công buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Đánh giá Chương trình Đào tạo Tiếng Anh Thương mại và Học thuật (EAB) và Tiếng Anh Chuyên ngành (ESP) theo Chuẩn Đầu ra (OBE)”, do TS. Lương Thị Phương Nhi trình bày.

Trong buổi tọa đàm, TS. Nhi đã trình bày các quy định về xây dựng Chương trình Đào tạo theo chuẩn đầu ra (CĐR) tại các cơ sở giáo dục đại học; nguyên lý đào tạo theo CĐR (OBE) và nguyên lý về thiết kế phương pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp với CĐR cũng như đánh giá chương trình đào tạo Tiếng Anh Thương mại và Học thuật (EAB 111).

Buổi tọa đàm đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ giảng viên trong khoa TACN cũng như các khách mời.

TS. Nhi đã chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức bổ ích trong việc xây dựng chương trình đào tạo và thiết kế phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Tác giả nhấn mạnh về sự quan trọng của việc đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo Tiếng Anh thông qua việc áp dụng CĐR và phương pháp đánh giá phù hợp.

Các giảng viên trong khoa cũng có cơ hội chia sẻ những phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đang áp dụng trong các học phần của họ. Họ đã trình bày về sự đa dạng của phương pháp giảng dạy, từ việc sử dụng công nghệ trong lớp học đến tạo ra môi trường học tập tích cực.

Đồng thời, buổi tọa đàm cũng mở ra một diễn đàn để các giảng viên có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Các câu hỏi được đặt ra và trả lời một cách sáng tạo và mang tính xây dựng, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo Tiếng Anh trong khoa.