TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TOT VỚI CHỦ ĐỀ “CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2- MÔN HỢP ĐỒNG”

310

Nối tiếp chuỗi tập huấn TOT của Khoa TACN, ngày 26 tháng 6 năm 2023, các giảng viên trong Khoa đã có buổi tập huấn về công tác giảng dạy học phần Tiếng Anh chuyên ngành 2 – Hợp đồng – tại B502 Trường Đại học Ngoại thương do TS Dương Thị Thanh Thuỷ trình bày.

Buổi tập huấn tập trung giới thiệu một số vấn đề về thực hành giảng dạy cho Chương 2 thuộc giáo trình chính của học phần TACN2, bao gồm:

  • Các vấn đề về kết quả học tập được kỳ vọng sau khi sinh viên học xong nội dung Chương 2
  • Các thuật ngữ chuyên ngành pháp lý liên quan tới các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến hiện nay
  • Một số mẫu biểu của các chứng từ thanh toán quốc tế thông dụng được giới thiệu, nghiên cứu

TS Thuỷ nhấn mạnh vai trò của việc phân tích cấu trúc ngữ pháp trong các văn bản pháp lý liên quan tới phương thức thanh toán quốc tế để có thể nắm bắt cơ bản được ý chính của nội dung các điều khoản quy định trong Hợp đồng.


Việc phân biệt thuật ngữ để sử dụng trong đúng văn cảnh pháp lý cũng được các giảng viên trong Khoa tranh luận sôi nổi.

Vai trò hướng dẫn và định hướng cách thức phá băng để nhận diện, hiểu và diễn giải, phân tích, đánh giá được các quy định pháp lý liên quan đến phương thức thanh toán quốc tế từ đó xây dựng năng lực soạn thảo các điều khoản tương tự trong Hợp đồng cho sinh viên được đặc biệt nhấn mạnh trong buổi tập huấn.

Đây cũng là cơ hội để giảng viên trong Khoa học hỏi lẫn nhau và xây dựng cho bản thân các học liệu và phương pháp phù hợp nhất nhằm rèn luyện cho sinh viên có được các kỹ năng ngôn ngữ về Hợp đồng trên cơ sở khuyến khích được sự tích cực tham gia trong giờ học trên lớp của sinh viên và sự tương tác tối đa giữa thầy và trò và giữa các bạn học với nhau.