TỌA ĐÀM “TOÀN CẦU HÓA, QUỐC TẾ HÓA VÀ GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VN”

129

Ngày 5/4/2018, Khoa TACN đã tổ chức tọạ đàm “Toàn cầu hóa, quốc tế hóa và giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường Đại học VN” nhằm giới thiệu với các giảng viên về những xu hướng mới trong giáo dục đại học ở các nước không nói Tiếng Anh nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
Diễn giả là TS. Nguyễn Thu Hương, giảng viên khoa TACN, người có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh và 7 năm nghiên cứu về chính sách ngôn ngữ và giáo dục đại học.
Tham gia toạ đàm có các giảng viên khoa TACN trường ĐHNT và giảng viên đến từ khoa Tiếng Anh Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Các giảng viên đã tham gia thảo luận sôi nổi về những thay đổi lớn trong giáo dục đại học và ảnh hưởng của những thay đổi này tới công tác giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng anh của giảng viên trong các trường đại học.

Nguồn: Facebook Trường Đại học Ngoại thương – FTU Times