GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY MEKAMIC

249

Vào ngày 15/11/2022, ThS Nguyễn Thùy Linh – đại diện Khoa TACN đã tham gia hoạt động hỗ trợ phiên dịch hợp đồng thương mại với đối tác nước ngoài của Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị Công nghiệp MEKAMIC. Mục đích của hoạt động này là tăng cường khả năng phiên dịch cho giảng viên, đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ và hợp tác với doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Khoa TACN.