TỌA ĐÀM: “ENGLISH LANGUAGE PROGRAM MANAGEMENT TOWARD INNOVATION IN A PUBLIC UNIVERSITY: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE SHARING”

220

Ngày 3/5/2018, Khoa TACN đã tổ chức buổi tọa đàm “English Language Program (ELP) Management Toward Innovation in a Public University: Knowledge and Experience Sharing” với phần chia sẻ từ ThS. Mai Hữu Hạnh – Giảng viên Khoa TACN.

Mục đích của tọa đàm: Chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm qua thực tiễn quản lý chương trình giảng dạy tiếng Anh của tác giả.

Nội dung của bài trình bày chủ yếu dựa trên những tài liệu nghiên cứu về quản lý chương trình ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng và dựa trên kinh nghiệm thực tế của tác giả khi tham gia quản lý trực tiếp một số chương trình giảng dạy tiếng Anh.

Buổi tọa đàm đã nhận được những ý kiến đóng góp sôi nổi, bổ ích và có giá trị thực tiễn cao.