TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ: “AN INTRODUCTION TO VSTEP LEVEL 3-5”

276

Ngày 16/09/2021, Khoa TACN đã tổ chức tọa đàm với chủ đề:“An introduction to VSTEP Level 3-5” theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của TS. Hoàng Thị Hòa – Trưởng Khoa TACN cùng các cán bộ, giảng viên trong Khoa.
Nội dung tọa đàm xoay quanh ba vấn đề:

  • Phân tích 5 tiêu chí đánh giá bài kiểm tra theo quan điểm của Brown (2004).
  • So sánh hai khung đánh giá CEFR và VSTEP, từ đó trả lời câu hỏi liệu VSTEP có phải là bản dịch của CEFR hay không.
  • Giới thiệu về cấu trúc bài thi nói và viết theo chuẩn format VSTEP, từ đó chỉ ra một số lỗi sai phổ biến và đề xuất một số giải pháp cũng như giới thiệu một số nguồn tài liệu.