GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY VMC VIỆT NAM

211

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, TS. Bế Thị Tuyết – đại diện khoa TACN – đã tham gia hỗ trợ phiên dịch cho công ty VMC Việt Nam trong buổi làm việc của công ty với tổ chức PUM (Hà Lan). Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại trong buổi họp: