TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN CHO MÔN HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 3- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

310

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2023, giảng viên khoa TACN đã tổ chức một buổi tư vấn với PGS.TS. Phan Trần Trung Dũng, giảng viên khoa Tài Chính-Ngân hàng, với mục đích trao đổi, thảo luận và chia sẻ kiến thức chuyên môn liên quan đến việc dạy học phần Tiếng Anh Chuyên ngành Tài Chính-Ngân hàng.

PGS.TS. Phan Trần Trung Dũng đã chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiệu quả để  đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sinh viên trong việc nắm vững kiến thức chuyên môn và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong lĩnh vực Tài Chính-Ngân hàng.

Một số hình ảnh của buổi trao đổi: