HỘI THẢO “ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN NGÔN NGỮ TIẾNG ANH TẠI FTU: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

987

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, khoa TACN đã tổ chức thành công buổi hội thảo cấp khoa với chủ đề ” Áp dụng công nghệ trong hoạt động giảng dạy và đánh giá các học phần ngôn ngữ Tiếng Anh tại FTU: Cơ hội và thách thức” với mục đích:

– Chia sẻ về các tác động của công nghệ đến các phương pháp giảng dạy kỹ năng ngoại ngữ Tiếng Anh.
– Chia sẻ các phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ nhằm tăng cường và cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên.
– Giới thiệu các ứng dụng công nghệ sáng tạo và hiệu quả trong lớp học ngoại ngữ tiếng Anh và chia sẻ các phương pháp tích hợp công nghệ vào công tác giảng dạy và đánh giá các học phần Tiếng Anh.

Tham dự hội thảo có PGS. TS. Lê Thị Thu Thủy- Chủ tịch Hội đồng trường:

PGS.TS. Vũ Hoàng Nam- Trưởng phòng Quản lý Khoa học:

PGS.TS. Vũ Thị Hiền- Trưởng phòng Quản lý Đào tạo:

ThS. Đào Thu Hà- Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế:

TS. Nguyễn Dung Huệ- Trưởng khoa Tiếng Anh Thương mại:

TS. Hoàng Thị Hòa- Trưởng khoa TACN:

Cùng các giảng viên trong khoa TACN:

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe 4 tham luận bao gồm:

Tham luận “Digital transformation in teaching process towards education 4.0” của TS. Trần Thị Trung Hiếu:

Tham luận “AI” in teaching and assessment: Challenges and practical implications” của TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà (Giảng viên trường Đại học Victoria, Melbourne, Úc)

Tham luận “Enhancing EFL teaching and assessment with Classpoint” của TS. Lương Thị Phương Nhi:

Tham luận “Improving student engagement through digital learning tools” của TS. Bế Thị Tuyết:

Đặc biệt, Khoa TACN nhận được sự động viên và chúc mừng từ Ban Giám hiệu và một số lãnh đạo các phòng ban sau buổi hội thảo: