ĐẠI DIỆN KHOA TACN GẶP GỠ CHUYÊN GIA HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SỬ DỤNG AI VÀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

11

Ngày 10 tháng 7 năm 2024, tại văn phòng Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành đã diễn ra buổi gặp gỡ và trao đổi giữa ông Nguyễn Thanh Bình và Ban Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành (TACN).


Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí cởi mở, chia sẻ với những nội dung chính:
* Hỗ trợ mở khóa đào tạo phổ cập AI cho giảng viên trong khoa
Ông Bình và cộng sự cam kết hỗ trợ Khoa TACN trong việc tổ chức các khóa đào tạo phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) cho giảng viên. Mục tiêu của các khóa đào tạo này là cung cấp kiến thức nền tảng và nâng cao về AI, giúp giảng viên hiểu rõ hơn về các ứng dụng của AI trong giáo dục.
* Hướng dẫn sử dụng các công cụ AI trong giảng dạy hiệu quả
Ông Bình và cộng sự sẽ cung cấp các buổi hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các công cụ AI một cách hiệu quả trong giảng dạy. Những buổi hướng dẫn này sẽ giúp giảng viên nắm bắt và áp dụng công nghệ AI vào quá trình giảng dạy, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của bài giảng.
* Kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi số cho khoa
Hai bên đã thảo luận về kế hoạch tương lai để thực hiện đề án chuyển đổi số cho Khoa TACN. Mục tiêu của đề án này là nâng cao hiệu quả trong quản lý, giảng dạy và kiểm tra đánh giá thông qua việc ứng dụng công nghệ số. Phía ông Bình sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chuyên môn để đảm bảo đề án được triển khai thành công.
Cuộc họp đã khép lại với sự đồng thuận và cam kết hợp tác chặt chẽ từ cả hai bên. Hai bên tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho Khoa TACN trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và thích ứng với xu hướng công nghệ hiện đại.