GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY MEKAMIC

224

Vào ngày 8/12/2022, ThS Nguyễn Hoàng Minh, đại diện Khoa TACN, đã tham gia hoạt động hỗ trợ phiên dịch trong việc trao đổi hợp đồng với đối tác của Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị Công nghiệp MEKAMIC.

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị Công nghiệp MEKAMIC hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ, thuộc ngành Cơ khí chế tạo, với 3 nhóm sản phẩm chính bao gồm:

  1. Gia công cơ khí theo yêu cầu.
  2. Thiết kế chế tạo thiết bị theo yêu cầu.
  3. Lắp đặt hệ thống máy móc và thiết bị cho nhà máy công nghiệp.

Qua hoạt động hỗ trợ phiên dịch này, Khoa TACN đã không chỉ nâng cao năng lực phiên dịch cho giảng viên mà còn tạo ra mối quan hệ vững chắc với Công ty MEKAMIC. Đây là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi kiến thức giữa trường đại học và doanh nghiệp, từ đó tạo ra những cơ hội phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.