GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH CHO DOANH NGHIỆP

527

Từ ngày 9/5 đến 11/5/2023, Khoa TACN đã cử đại diện tham gia tích cực vào hoạt động hỗ trợ phiên dịch cho công ty MEKAMIC tại Đan Phượng, Hà Nội. Các hoạt động chủ yếu bao gồm giới thiệu và thuyết trình về công ty MEKAMIC đến các đối tác quốc tế cũng như hỗ trợ công ty kết nối và mở rộng hợp tác.