ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XXV

249

Ngày 10 tháng 5 năm 2023, đại diện Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành đã tham dự Đại hội Công đoàn Trường Đại học Ngoại Thương lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh của buổi đại hội: