TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TOT VỚI CHỦ ĐỀ “THE LANGUAGE OF CONTRACT”

183

Ngày 01 tháng 06 năm 2023, Khoa TACN đã tổ chức tiếp chuỗi đào tạo TOT với chủ đề “The Language of Contract”, được trình bày bởi Th.S Phạm Minh Hiền.

Buổi đào tạo đã nhận được phản hồi rất tích cực từ các giảng viên trong khoa.

Nội dung chi tiết, xin mời cập nhật tại: https://fb.watch/kWTascW-q2/