ĐĂNG KÝ LỚP NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG TÂY BAN NHA

510

Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Ngoại thương và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Vương quốc Tây Ban Nha (AECID), với mục tiêu đa dạng các ngoại ngữ trong tổ chức giảng dạy, học tập của Nhà trường, Phòng Quản lý đào tạo thông báo việc tổ chức học tập học phần Tiếng Tây Ban Nha như sau:

📌 Mã môn học: SPA101
⭕️ Tên môn học: Tiếng Tây Ban Nha học thuật và thương mại 1
⭕️ Số tín chỉ: 3 tín chỉ (Học từ đầu – Bậc A1)

📌 Mã môn học: SPA102
⭕️ Tên môn học: Tiếng Tây Ban Nha học thuật và thương mại 2
⭕️ Số tín chỉ: 3 tín chỉ (Học Bậc A2)

📌 Thời gian học dự kiến: sinh viên đăng ký nguyện vọng học và khung thời gian phù hợp nhất với cá nhân từ ca 2 đến ca 5 các ngày trong tuần (trừ ca 3 thứ 4+5). 2 buổi/tuần.

📌 Giảng viên: Cô Carmen Martinez Funes.

📌 Đối tượng đăng ký:
– Sinh viên lựa chọn tiếng Tây Ban Nha là ngoại ngữ thứ 2 trong tất cả các chương trình đào tạo có ngoại ngữ thứ 2;
– Sinh viên của tất cả các chương trình đào tạo có nguyện vọng học thêm tiếng Tây Ban Nha. Kết quả học tập có thể được đưa vào phần bảng điểm phụ kèm theo phụ lục văn bằng theo nguyện vọng của sinh viên.

📌 Nguyên tắc sắp xếp lớp học: Trên cơ sở kết quả đăng ký của người học, Phòng QLĐT sẽ bố trí các lớp học đảm bảo số lượng sinh viên tối thiểu theo khung thời gian mà sinh viên đã đăng ký.

📌 Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd37DMy9NskE_Tue7HS4ymSGI3pnO5a7W1Uchkt5Dl1f4CIig/viewform
📌 Hạn đăng ký: 16:00 ngày 10/04/2024.

📌 Lưu ý: sinh viên không được đăng ký khi trùng thời khóa biểu. Phòng QLĐT sẽ cập nhật kết quả đăng ký phù hợp qua tài khoản tín chỉ cá nhân của sinh viên.