Home HỢP TÁC Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY VMC VIỆT NAM

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, TS. Bế Thị Tuyết - đại diện khoa TACN - đã tham gia hỗ trợ phiên dịch...

LIST OF PARTNERS

British Council:https://www.britishcouncil.vn/ Pearson Education: https://www.cdimex.com.vn/sach-chuyen-nganh-tu-nxb-pearson/ Cultural Development & Import-Export Joint Stock Company(CDIMEX): https://www.cdimex.com.vn/ Cengage: https://www.cengageasia.com/

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH CHO DOANH NGHIỆP

Từ ngày 9/5 đến 11/5/2023, Khoa TACN đã cử đại diện tham gia tích cực vào hoạt động hỗ trợ phiên dịch cho công...

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐHNT VÀ HỘI...

Ngày 10/5, trường ĐHNT đã tổ chức  ký kết biên bản ghi nhớ "chương trình hợp tác chiến lược về đánh giá và cung...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY MEKAMIC

Vào ngày 15/11/2022, ThS Nguyễn Thùy Linh - đại diện Khoa TACN đã tham gia hoạt động hỗ trợ phiên dịch hợp đồng thương...