ĐĂNG KÝ LỚP NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG TÂY BAN NHA

Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Ngoại thương và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Vương quốc Tây...

HỘI THẢO “TOÀN CẦU HÓA, QUỐC TẾ HÓA VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BẰNG...

Ngày 15/6/2018, Khoa TACN và Khoa TATM đã phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Globalisation, Internationalisation and English-medium instruction (EMI) in...

HỘI THẢO “NÂNG CAO ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH...

Ngày 31/8/2018, Khoa TACN đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao động cơ học tập cho sinh viên không chuyên Anh của Khoa TACN". Tham...

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐHNT VÀ HỘI...

Ngày 10/5, trường ĐHNT đã tổ chức  ký kết biên bản ghi nhớ "chương trình hợp tác chiến lược về đánh giá và cung...

TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ: “AN INTRODUCTION TO VSTEP LEVEL 3-5”

Ngày 16/09/2021, Khoa TACN đã tổ chức tọa đàm với chủ đề:“An introduction to VSTEP Level 3-5” theo hình thức trực tuyến với sự...

TỌA ĐÀM: “ENGLISH LANGUAGE PROGRAM MANAGEMENT TOWARD INNOVATION IN A PUBLIC UNIVERSITY: KNOWLEDGE AND...

Ngày 3/5/2018, Khoa TACN đã tổ chức buổi tọa đàm "English Language Program (ELP) Management Toward Innovation in a Public University: Knowledge and Experience...

CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CÁC MÔN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Ngày 18/5/2017, khoa TACN đã tổ chức 2 buổi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy môn Dịch hợp đồng và chia sẻ kinh nghiệm...

TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ “GIẢNG DẠY TIẾNG ANH KINH TẾ”

Ngày 24/4/2018 giảng viên Khoa TACN đã tham gia tọa đàm với nội dung đào tạo về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh kinh...