GẶP MẶT CHUYÊN GIA CỦA TỔ CHỨC PUM (HÀ LAN)

Ngày 27 tháng 5 năm 2024, đại diện Khoa tiếng Anh Chuyên ngành đã có buổi gặp mặt với chuyên gia cao cấp của...

KHOA TACN GẶP MẶT ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PUM

Ngày 22 tháng 1 năm 2024, đại diện Khoa TACN đã có buổi gặp mặt ông Trần Quốc Long, trưởng đại diện của tổ...

HỢP TÁC GIỮA KHOA TACN VÀ CÔNG TY REAP- HEVOBOOKS

Sáng ngày 06 tháng 06 năm 2023, Khoa TACN đã tổ chức một buổi họp với đại diện của công ty REAP-HEVOBOOKS, đại diện...

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY VMC VIỆT NAM

Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2023, TS. Hoàng Thị Hòa - Trưởng khoa TACN đã có chuyến thăm và làm việc tại công...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH CHO DOANH NGHIỆP

Từ ngày 9/5 đến 11/5/2023, Khoa TACN đã cử đại diện tham gia tích cực vào hoạt động hỗ trợ phiên dịch cho công...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY MEKAMIC

Vào ngày 8/12/2022, ThS Nguyễn Hoàng Minh, đại diện Khoa TACN, đã tham gia hoạt động hỗ trợ phiên dịch trong việc trao đổi...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY MEKAMIC

Vào ngày 15/11/2022, ThS Nguyễn Thùy Linh - đại diện Khoa TACN đã tham gia hoạt động hỗ trợ phiên dịch hợp đồng thương...

GIẢNG VIÊN KHOA TACN HỖ TRỢ PHIÊN DỊCH TẠI CÔNG TY VMC VIỆT NAM

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, TS. Bế Thị Tuyết - đại diện khoa TACN - đã tham gia hỗ trợ phiên dịch...

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐHNT VÀ HỘI...

Ngày 10/5, trường ĐHNT đã tổ chức  ký kết biên bản ghi nhớ "chương trình hợp tác chiến lược về đánh giá và cung...

TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG ANH GIAO TIẾP- NHÀ MÁY Z121

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2015, Khoa TACN đã tổ chức thành công buổi tổng kết Khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp...